Openbare ruimte

Openbare ruimte

ziet 't anders Openbare ruimte Een broodnodige upgrade van de openbare ruimte.Er is jarenlang maar beperkt onderhoud gepleegd aan de openbare ruimte. Heusden één vindt het tijd om een grote inhaalslag te maken en waar nodig verder stappen te maken. Heusden moet een...
Burgerberaad

Burgerberaad

ziet 't anders Burgerberaad Meer inspraak door een burgerberaad De afstand tussen de overheid en inwoners is groeiende, inwoners voelen zich vaak niet gehoord en bestuurders en ambtenaren weten vaak te weinig van situaties in de praktijk. Het burgerberaad is daar een...
Sport en Cultuur zijn ontzettend belangrijk

Sport en Cultuur zijn ontzettend belangrijk

ziet 't anders Sport en cultuur zijn ontzetten belangrijk! Sport en cultuur zijn ontzettend belangrijk! Sport en cultuur zorgen voor fysieke en geestelijke gezondheid. Ze zijn belangrijk voor een gezonde en gezellige gemeente. Verenigingen zorgen ervoor dat inwoners...
Betrouwbare overheid

Betrouwbare overheid

ziet 't anders Betrouwbare overheid De gemeente als goede buur voor haar inwoners! Als inwoners met een probleem zitten moet de gemeente snel en goed bereikbaar zijn zonder kastjes en muren. De gemeente is er om haar inwoners te helpen er moet een cultuuromslag komen...
Duurzaamheid

Duurzaamheid

ziet 't anders Duurzaamheid Samenwerken aan een duurzame toekomst Hoewel Heusden maar een kleine stip op de wereldkaart is, is het belangrijk dat wij een bijdrage leveren aan een beter milieu. Een bijdrage die past bij een gemeente van onze omvang. Dit is belangrijk...
Zorg

Zorg

ziet 't anders Zorg De zorgplicht van de gemeente. Als er tijdens de coronacrisis iets duidelijk is geworden, is het wel hoe kwetsbaar en belangrijk de zorg is. Wij willen een gemeente die haar zorgplicht tot haar belangrijkste taak verheft! Heusden vergrijst...