• Word Lid van Heusden één
 • Heusden één hield interessante informatievond

  NIEUWKUIJK – Politieke partij Heusden één hield op dinsdag 28 juni 2017 een interessante informatieavond in café D’n Bork te Nieuwkuijk. Zo’n 40 belangstellenden kwamen op de avond af die in het teken stond van buurtpreventie en ‘buurt bestuurt’. Verder was er wat tijd ingeruimd voor twee gezellige dames die het universum op de korrel namen. Wat kan de kleur ‘blauw’ bijzonder zijn…Rob Klerks praatte de avond op een ongedwongen manier aan elkaar.

  John de Hart uit Drunen is helemaal weg van buurtpreventie. Hij steekt er zijn ziel en zaligheid in. John ziet het buurtpreventieteam als ‘de oren en ogen van de politie’. Het team is met zo’n 90 mensen op gezette tijden actief in Drunen, Elshout, Herpt, Heusden en Vlijmen om de misdaad mee te bestrijden. De Hart geeft aan op zoek te zijn naar vrijwilligers die vooral Nieuwkuijk willen gaan bedienen en wijst de mogelijke kandidaten op wat hen te wachten staat. Dat de buurtpreventie een prima actie is is duidelijk. Het aantal inbraken is in de kernen waar het team actief is beduidend afgenomen! Enthousiaste vrijwilligers gaan bij nacht en ontij de buurten in om een oogje in het zeil te houden en het werkt! Het is vooral verstandig dat mensen een bewoonbare indruk achterlaten op het moment dat zij van huis zijn. Verder is het van belang dat mensen hun bezittingen goed (af)gesloten achterlaten. Je moet van de gelegenheid geen dief maken!

  Het onderwerp ‘What’s App geniet veel belangstelling! Heel wat inschrijfformulieren voor deze vorm van dienstverlening en informatievoorziening gaan rond en worden ingeleverd. Wat is er gemakkelijker dan via de smartphone te worden geïnformeerd over verwikkelingen die bewoners in hun buurt niet willen?! Verdachte omstandigheden worden gedeeld met wie het aangaat. Geen bericht is goed bericht!

  Verder drukt John de Hart de toehoorders op het hart niet te trappen in zogenaamde ‘babbeltruuks’! Zeker oudere mensen hebben niet direct in de gaten hoe gemakkelijk zij kunnen worden bedonderd of bestolen…

  Dan verschijnen ‘de bleie dames’ voor het voetlicht. Chantal en Samantha steken de draak met van alles. Zij hebben meer dan iets met de kleur ‘blauw’… Daar valt van alles aan op te hangen. Als ouwebetten een worst was hadden zij een heel lang (happy) end! Het slotlied was duidelijk: “Ik geloof in ‘blauw’; dat is de kleur waar ik van hou! Een kleur in de toekomst voor mij en jou. Ga heen in ‘blauw’!

  Wethouder Mart van der Poel van Heusden één ging in op ‘buurt bestuurt’. Waar kunnen ideeën vanuit de verschillende woonwijken zoal toe leiden? De praktijk van de afgelopen jaren heeft geleerd dat dit vooral speelvoorzieningen voor de jeugd zijn. Inspraak leidt tot iets moois zeker als er geld voor is wat aan ideeën kan worden uitgegeven. Zelfs de zelfwerkzaamheid van wijkbewoners wordt niet geschuwd! Coördinator vanuit de gemeente Heusden is Mart van Lieshout. Nieuwkuijk hangt er op dit moment een beetje bij. Wil het iets of niets? Ook wat dit onderwerp betreft moeten de bewoners van het dorp echt aan de bak! Van der Poel: “We gaan niet pushen, maar kom met ideeën én er is geld om het een en ander te realiseren!”

  Voorzitter Ruud van Hussen van Heusden één liet de aanwezigen aan het eind van de avond weten dat de partij hecht aan heel dicht bij de bevolking staan! “Elke stem van elke bewoner moet worden gehoord!” Da’s duidelijke taal. Hij bedankte de insprekers van de avond voor hun bijdrage. En verder ging zijn dank uit naar alle aanwezigen voor de komst én inbreng op welke manier dan ook.

   

  Nieuwkuijk: bedankt! Alles getuigt van oprechte betrokkenheid.