• Word Lid van Heusden één
 • 6 december GOL

  Inleiding

   

  Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

  Een van de grootste infrastructuurprojecten van de afgelopen jaren in onze gemeente. Een ingrijpend project voor de gehele gemeente, vele inwoners hebben hiermee te maken en hebben ook een mening.

  We mogen best stellen dat er veel momenten van inspraak zijn geweest voor de inwoners. Het betekent betrokkenheid, met datgene wat in je gemeente gebeurt.

  Heusden één vindt het belangrijk dat er zoveel betrokkenheid van de inwoners is geweest rondom het GOL, dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen die het plan verbeterd hebben.

   

  GOL West  Heidijk variant

  Heusden één ziet de Heidijk variant als de beste oplossing, wel vraagt Heusden één dat er bij de aanleg van deze weg rekening gehouden wordt met de bewoners die achter de dijk wonen. Zorg ervoor dat er in de plannen maatregelen opgenomen worden dat de bewoners in de toekomst geen overlast van deze nieuwe weg hebben.

  Het alternatief via de Overstortweg ziet Heusden één niet als een geschikt alternatief. Daarnaast zal door de aanleg van deze weg door de polder het landschap aangetast worden. Daarbij ook nog eens dat deze variant 6 miljoen duurder is en meer verkeer aantrekt.

  Heusden één staat achter de voorkeur het College voor het openwerken van de spoordijk boven de waterslinger als compenserende maatregel, maar heeft wel vragen bij de financiering hiervan? Dit dient nog nader uitgewerkt te worden, wij vinden dat de direct aanwonenden betrokken moeten worden bij de uitwerking van deze plannen.

   

  GOL Oost Variant verlegde op– en afrit.

  Heusden één is voorstander van de verlegde op– en afrit. Door de plannen van het GOL worden de straten in het oostelijk deel van het Centrum van Vlijmen verkeersluw gemaakt.

  Eindelijk wordt infrastructuur die in het verleden aangelegd is om de ontsluiting van de kern Vlijmen en de Vliedberg te verbeteren benut waarvoor die destijds is aangelegd. Vijfhoevenlaan en Parallelweg West en Oost worden in de GOL plannen aangesloten op de A59 daardoor krijgen de wijken Vijfhoeven en Vliedberg eindelijk een goed  functionerende ontsluiting.

  Eindelijk wordt ook de flessenhals naar de A59 in het Centrum van Vlijmen opgelost.

  Vooral de inpassing van de nieuwe op– en afrit ter plaatse van de nieuwe Parallelweg verdient extra aandacht. De aanwonenden dienen betrokken te worden bij de uitwerking van deze weg.

  Heusden één vraagt de Wethouder met de Stuurgroep af te spreken dat de aanleg Parallelweg tussen de rotonde en de nieuwe op en afrit in fase 1 wordt uitgevoerd. Daarnaast dienen er maatregelen te worden genomen dat de bewoners van de aanliggende straten geen vermindering van hun woongenot hebben.

   

  Heusden één vind het heel belangrijk dat er goede fiets– en voetgangersverbindingen in de plannen worden opgenomen. Daarnaast  dient de fiets– en voetgangersverbinding onder de A59 bij Nieuwkuijk open te blijven.

   

  Heusden één is enthousiast dat zich nu een kans voordoet om met geringe extra inspanning van Gemeente en Waterschap de hele 1e en 2e fase in één keer uit te voeren. Wij ondersteunen het voorstel van het College van harte om dit de komende maanden te onderzoeken .

   

  Het algemeen belang en met name de leefbaarheid, gezondheid en veiligheid is voor Heusden één het speerpunt waarom de GOL plannen uitgevoerd moeten worden. Dus wethouder ga er voor!

   

  Voor meer informatie www.oostelijkelangstraat.nl