• Word Lid van Heusden één
 • Geachte voorzitter ,

   

  We willen eerst de wethouder Financiën en ambtenaren bedanken voor de inzet om te komen tot een nieuwe, en naar onze mening duidelijkere, opzet van de begroting. Met name de nieuwe compactere programma-indeling maakt het document overzichtelijker.

  Het gaat beter met onze gemeente en ons land. Ondanks de vele wereldwijde onzekerheden zijn de verwachtingen stabiel. Voor ons ligt de begroting voor de komende jaren. Heusden één is erg blij te zien  dat de extra bijdrage vanuit het gemeentefonds leidt tot een lager tekort en vanaf 2018 tot een overschot. Vanaf 2018 zal de algemene reserve dan ook weer boven de door ons als raad vastgestelde ondergrens van 10 miljoen zijn.

  We zijn als raad gezamenlijk, samen met bewoners, ambtenaren en college, gestart met de twee initiatieven in het kader van de ‘schaalverdieping’. Met name de energie en het enthousiasme die aanwezig zijn bij de bewoners van Hedikhuizen in de plaatselijk dorpsraad, laat zien dat er wat leeft. We merken wel dat er behoefte is aan inhoudelijke ondersteuning van onze deskundige ambtenaren.

  Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Heusden één wordt in 2017 gerealiseerd. We zijn gestart met de bouw van het nieuwe centrum van Vlijmen: het beton voor de fundering is gestort! We willen het college, en met name de verantwoordelijk wethouder Mart van der Poel, een compliment geven voor het doorzettingsvermogen.

  De uitgifte van gronden loopt bij alle projecten voorspoedig. Bij plan Dillenburg zijn bijvoorbeeld alle 162 kavels verkocht. Er is al gestart met de bouw van de eerste huizen en de nieuwe sporthal in Drunen. Met betrekking tot het GOL hebben we diverse  procedurele stappen genomen. Het GOL maakt projecten als de Grassen, Geerpark en in de toekomst Victoria mogelijk.

  We horen vanuit burgers steeds minder misstanden met betrekking tot de wegen, paden en stoepen. Er wordt hard gewerkt aan diverse straten en wegen. De gemeente treedt momenteel naar onze mening voortvarend op bij klachten van inwoners. Wij zijn in dit kader ook erg blij met de toezegging van EUR 30.000,- voor onkruidbestrijding naar aanleiding van de vragen van Heusden één.

  Wat het sociaal domein betreft, is Heusden één trots op de resultaten die zijn behaald met name door Bijeen. Bewoners die gebruik maken van de diverse diensten die via Bijeen worden aangeboden beoordelen deze organisatie als goed.

  Er zijn echter nog een aantal punten die, naar de mening van Heusden één, in 2017 de aandacht van het College verdienen. De verbouwing van De Voorste Venne moet binnen de gestelde kaders worden gerealiseerd. De taakstelling, met betrekking tot de verkoop van Gemeentelijk eigendom, moet de komende jaren worden gehaald. We begrijpen uit het bijgevoegd memo, dat we op schema liggen. De plannen rond de Poort van Heusden moeten worden geconcretiseerd.

  Ons rest nog een laatste vraag. Er is bij de Voorjaarsnota een motie aangenomen met betrekking tot de  Toeristenbelasting. In deze motie werd het college opgeroepen met de ondernemers in gesprek te gaan over een differentiatie van de tarieven. Uit een bijgevoegd memo blijken deze gesprekken te hebben plaatsgevonden. Kunt u mondeling  toelichten hoe dit proces is verlopen?

  Heusden één kan de begroting 2017 steunen en ziet de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.