ziet 't anders

Slimme aanpak van de woningnood

Ondanks dat Heusden bovengemiddeld veel bouwt, hebben ook wij te maken met een groot tekort aan woningen. Het bouwen van meer woningen is dan ook hoog nodig maar grote woningbouwprojecten duren vaak jaren en de woningnood is een acuut probleem. Daarom willen wij naast grote woningbouwprojecten ook kleinere projecten die op de korte termijn veel woningen opleveren. Ga op zoek naar locaties voor tiny houses bijvoorbeeld. En zorg daarnaast dat de doorstroom van ouderen naar bijv. een appartement niet tot lastenverhoging leidt. Met dit soort zaken is op kortere termijn al meer woonruimte te realiseren!