ziet 't anders

Een broodnodige upgrade van de openbare ruimte.
Er is jarenlang maar beperkt onderhoud gepleegd aan de openbare ruimte. Heusden één vindt het tijd om een grote inhaalslag te maken en waar nodig verder stappen te maken. Heusden moet een fiets- en voetgangersveilige gemeente worden, waar iedereen (dus ook kinderen en ouderen) zich veilig in het verkeer kan begeven. Het openbare groen moet op moet op een niveau komen waar wij als Heusdenaren trots op kunnen zijn.