ziet 't anders

Meer inspraak door een burgerberaad
De afstand tussen de overheid en inwoners is groeiende, inwoners voelen zich vaak niet gehoord en bestuurders en ambtenaren weten vaak te weinig van situaties in de praktijk. Het burgerberaad is daar een oplossing voor. In een burgerberaad zitten inwoners en ondernemers uit de gemeente, zij krijgen alle informatie en keuzes voorgelegd en kunnen zo de gemeenteraad en de ambtenaren op een goede manier adviseren. Inwoners en ondernemers hebben zoveel kennis en ervaring en weten wat er in de dagelijkse praktijk speelt!