ziet 't anders

De gemeente als goede buur voor haar inwoners!
Als inwoners met een probleem zitten moet de gemeente snel en goed bereikbaar zijn zonder kastjes en muren. De gemeente is er om haar inwoners te helpen er moet een cultuuromslag komen van een procedure gerichte manier van werken naar een oplossingsgerichte manier van werken waar het probleem, de inwoner en vertrouwen centraal staan.