Op deze pagina vind u onze speerpunten. Hier zetten we regelmatig een nieuw speerpunt bij. Hou deze pagina dus in de gaten. Wilt u onze hele visie lezen klik dan hier 

Sport en Cultuur zijn ontzettend belangrijk

Sport en cultuur zijn ontzettend belangrijk! Sport en cultuur zorgen voor fysieke en geestelijke gezondheid. Ze zijn belangrijk voor een gezonde en gezellige gemeente. Verenigingen zorgen ervoor dat inwoners toegang hebben tot sport en cultuur. We moeten onze...

Betrouwbare overheid

De gemeente als goede buur voor haar inwoners! Als inwoners met een probleem zitten moet de gemeente snel en goed bereikbaar zijn zonder kastjes en muren. De gemeente is er om haar inwoners te helpen er moet een cultuuromslag komen van een procedure gerichte manier...

Burgerberaad

Meer inspraak door een burgerberaad De afstand tussen de overheid en inwoners is groeiende, inwoners voelen zich vaak niet gehoord en bestuurders en ambtenaren weten vaak te weinig van situaties in de praktijk. Het burgerberaad is daar een oplossing voor. In een...

Duurzaamheid

Samenwerken aan een duurzame toekomst Hoewel Heusden maar een kleine stip op de wereldkaart is, is het belangrijk dat wij een bijdrage leveren aan een beter milieu. Een bijdrage die past bij een gemeente van onze omvang. Dit is belangrijk voor onze leefomgeving. Wij...

Zorg

De zorgplicht van de gemeente. Als er tijdens de coronacrisis iets duidelijk is geworden, is het wel hoe kwetsbaar en belangrijk de zorg is. Wij willen een gemeente die haar zorgplicht tot haar belangrijkste taak verheft! Heusden vergrijst bovengemiddeld en jongeren...

Openbare ruimte

Een broodnodige upgrade van de openbare ruimte.Er is jarenlang maar beperkt onderhoud gepleegd aan de openbare ruimte. Heusden één vindt het tijd om een grote inhaalslag te maken en waar nodig verder stappen te maken. Heusden moet een fiets- en voetgangersveilige...

wonen

Slimme aanpak van de woningnood Ondanks dat Heusden bovengemiddeld veel bouwt, hebben ook wij te maken met een groot tekort aan woningen. Het bouwen van meer woningen is dan ook hoog nodig maar grote woningbouwprojecten duren vaak jaren en de woningnood is een acuut...

Heusden één hoort graag van jou!
Heb je opmerkingen of suggesties? Wil je in gesprek met een van ons? Wil je actief bijdragen aan een mooie gemeente Heusden? Of wil je meer informatie over onze partij?

Neem contact met ons op!