• Word Lid van Heusden één
 • Meer inspraak in de buurt

  Heusden één streeft naar meer inspraak en zeggenschap van inwoners over hun directe woonomgeving. Zij zijn dagelijks in de wijk aanwezig en zien wat er gaande is en wat er nodig is. Wij vinden dat de gemeente burgerinitiatieven actief moet stimuleren en ondersteunen. Inwoners moeten [...]

  Lees verder

  Heusden blijft zelfstanding

  Heusden is een krachtige en prachtige gemeente waar het goed wonen en verblijven is in de natuurgebieden en in de verbonden kernen. Kortom Heusden heeft alles en is compleet. Heusden één vindt dat Heusden een zelfstandige gemeente kan en moet blijven. Wij zijn vóór [...]

  Lees verder

  Ruimte om te ondernemen

  Heusden kent een groot en divers bedrijfsleven, variërend van grote metaalbedrijven en land- en tuinbouw tot kleine detailhandel en ZZP-ers. Heusden één vindt dat de gemeente het lokale bedrijfsleven moet faciliteren. Bijvoorbeeld met eenvoudige procedures, uitstekende en goed [...]

  Lees verder

  Voorrang voor fietsers

  Er komt een snelfietsroute tussen Waalwijk en Den Bosch, via Drunen, Nieuwkuijk en Vlijmen-Vliedberg. Heusden één vindt dat ook de fietsverbindingen in de rest van de gemeente om extra investeringen vragen. Het gaat daarbij om veiligheid, snelheid en comfort. Hoe meer mensen de fiets [...]

  Lees verder

  Doorgaand verkeer uit de dorpskernen

  Als de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) gerealiseerd is zullen het centrum van Vlijmen en de Eindstraat in Drunen eindelijk verlost zijn van grote stromen doorgaand autoverkeer. Heusden één vindt dat er maatregelen genomen moeten worden om ongewenste neveneffecten in [...]

  Lees verder

  Verkeerscommissie

  Heusden één is voorstander van een onafhankelijke verkeerscommissie die de gemeente adviseert over problemen en verkeersknelpunten in de gemeente. Deze commissie dient ook expertise in te brengen vanuit de oudere weggebruiker, aangezien ook onze gemeente vergrijst.

  Lees verder

  Veilig wonen

  Naast de politie en brandweer steunt Heusden één burgerinitiatieven zoals buurtpreventie en ‘buurtwhatsapp’. Deze initiatieven zijn minstens zo belangrijk voor het leefbaar en veilig houden van onze gemeente als de professionele hulpdiensten. Heusden één wil [...]

  Lees verder

  EHBO en AED voor iedereen

  Op de website van de gemeente staat een lijst met locaties waar zich AED’s bevinden, maar deze is niet overzichtelijk (alfabetisch). Wij pleiten voor een kaartje of, beter nog, een app waarop je direct kunt zien waar de dichtstbijzijnde AED zich bevindt. De beschikbaarheid van AED’s is [...]

  Lees verder

  De vrijwilliger centraal

   Vrijwilligers zijn de steunpilaren van de samenleving. Bij verenigingen, brandweer, de zorg en op nog veel meer terreinen zijn ze actief. Het vrijwilligershuis is dé plek in Heusden waar vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar komen. Heusden één is er voorstander [...]

  Lees verder

  Schoolzwemmen

  Er zijn steeds meer kinderen die niet meer op zwemles gaan omdat het voor de ouders niet meer te betalen is. Nederland is een waterrijk land en je ziet 's zomers steeds meer verdrinkingen. Wij willen het schoolzwemmen terugbrengen! In de eerste plaats om alle kinderen een zwemdiploma te laten halen,[...]

  Lees verder

  Ouder worden in de eigen omgeving

  De gemiddelde leeftijd van de inwoners in de gemeente loopt op. Heusden één beseft goed dat er hierdoor meer behoefte komt aan woningen die geschikt zijn voor ouderen. Als het aan ons ligt worden plannenmakers door de gemeente verplicht tot het realiseren van levensloopbestendige [...]

  Lees verder

  Heusden fairtrade gemeente

  Heusden één vindt dat de gemeente een Fairtrade gemeente moet worden. Om te zorgen voor meer werkgelegenheid en betere leef- en werkomstandigheden van boeren en producenten in ontwikkelingslanden moeten er meer fairtrade producten verkocht worden. Ons streven is om dit als gemeente [...]

  Lees verder

  Gezonde scholen en goed onderwijs

  Heusden één staat voor kwalitatief goede en gezonde onderwijshuisvesting. Zoals in het integraal huisvestingsplan duidelijk wordt hebben we daar in onze gemeente een flinke inhaalslag te maken. Het gaat daarbij niet alleen om nieuwbouw (Dromenvanger/Leilinde in Oudheusden en de Bussel [...]

  Lees verder

  Heel Heusden digitaal

  Heusden één vindt dat de gemeente goed bereikbaar moet zijn. Bereikbaarheid gaat verder dan de openingstijden van het gemeentehuis, maar gaat in deze tijd ook over de digitale bereikbaarheid en dienstverlening en het hebben van een gebruiksvriendelijke website. Wij vinden dat de [...]

  Lees verder

  Heel Heusden duurzaam en schoon

  De ambities in de Duurzaamheidsagenda vergen grote investeringen in de overgang naar een duurzame energievoorziening (zonnepanelen, windenergie, warmtenetwerk, ledverlichting), de verscheidenheid in flora en fauna (biodiversiteit), het hergebruik van kostbare grondstoffen (afvalscheiding, zwerfafval[...]

  Lees verder