• Verkiezingsprogramma 2018-2022

  Heusden één heeft oog voor de TOEKOMST 

   

  We kijken terug op een periode waarin Heusden één, in samenwerking met onze coalitiepartners, veel van onze verkiezingsbeloften heeft gerealiseerd. Als gemeente hebben we de grootste crisis sinds die van de jaren dertig doorstaan. De lasten zijn eerlijk verdeeld en we zijn blijven investeren in een betere toekomst. Toch is er nog werk aan de winkel en wij willen wat we vier jaar geleden zijn begonnen graag afmaken. Ons doel is de komende periode weer bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Wij hopen hiervoor weer uw vertrouwen te krijgen!

  Een aantal voorbeelden waar we trots op zijn:

  • Heusden blijft een zelfstandige gemeente
  • Realisatie van het nieuwe centrum van Vlijmen
  • Buurt Bestuurt en Buurtpreventie in meerdere kernen/wijken
  • De voortgang van Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
  • Woningbouw in Geerpark, Grassen, Dillenburg en Donkhof
  • Visie op en ontwikkeling van de Poort van Heusden (Landgoed Steenenburg)
  • Realisatie van sporthal Dillenburcht en sportaccommodatie Inmotion (SHJ/judo)
  • Transitie/transformatie sociaal domein zonder grote problemen verlopen
  • Renovatie/revitalisering Voorste Venne
  • Invoering omgekeerd inzamelen en forse vermindering van restafval en kosten 

  De afgelopen periode heeft onze wethouder Mart van der Poel in het merendeel van de hierboven genoemde voorbeelden een voortrekkende rol gehad. Net zoals Heusden één is hij iemand van daden en niet van woorden!

  Naar onze mening ligt onze uitdaging als politieke partij de komende periode niet alleen in de traditionele taak van het besturen van de gemeente en vaststellen en uitvoeren van beleid op belangrijke onderwerpen als wonen, werk, veiligheid, zorg en leefomgeving. Wij ervaren dat een groot deel van de inwoners zich steeds minder betrokken voelt bij de gemeente. Ze zien de gemeente steeds vaker als een bedrijf dat paspoorten levert, het afval verwerkt en waar ze verder alleen maar last van hebben. 

  Heusden één is van mening dat een gemeente méér is. De inwoners vormen de gemeenschap en zijn dus dé gemeente. Wij vinden het daarom belangrijk om als politieke partij actiever in contact te treden met de inwoners.

  Wij staan daarom dus achter initiatieven als Buurt Bestuurt, op basis van de volgende uitgangspunten:
  • De inwoner ervaart de gemeente als betrokken en dichtbij
  • De inwoner heeft meer inspraak
  • De inwoner levert zelf ook een bijdrage
  • De inwoner weet wat hij van de gemeente kan verwachten

  In dit verkiezingsprogramma staan onze uitgangspunten voor de komende vier jaar.

  U kunt erop vertrouwen dat wij er alles aan zullen doen om deze te realiseren.