• Word Lid van Heusden één
 •  AGENDA SAMENLEVING

  1. Opening

  2. Vaststelling van de agenda

  3. Spreekrecht

  Volgens het Reglement van Orde (incl. Appendix) kunt u inspreken over de agendapunten 5 en 6.

  U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van

  het onderwerp.

   3a. Indien aan de orde: Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

  4. Besluitenlijst van donderdag 1 december 2016

  5. Raadsvoorstel 9

   Krediet renovatie kunstgrasvelden RKDVC en VV Haarsteeg

  6. Actuele informatie over transities

  Memo (wordt later toegevoegd)

   7. Rondvraag

  8. Sluiting

  Heusden,

  Namens de agendacommissie,

  Mw. drs. F.E.H.M. Backerra

  Oproeping voor de  openbare informatievergadering Samenleving van de raad van de gemeente Heusden te

  houden op  26 januari 2017 om 19.30 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis Vlijmen.

  Voorzitter: Dhr. R. Heesbeen MSc