• Word Lid van Heusden één
 •  

  Na een lang zomerreces stond op 28 augustus als eerste de informatie vergadering ruimte en duurzaamheid op de agenda. Die avond hadden we een volle agenda met onder andere de visie zonnevelden, de verduurzaming van Die Heygrave en een aantal bestemmingsplannen.

  De visie zonnevelden gaat aangeven hoe de gemeente om zal gaan met de aanleg van grootschalige zonnevelden in de toekomst. Belangrijk is om duidelijk te definiëren om welke maten het gaat en welke regels er bij komen kijken. 50% van de opbrengsten moet ten gunste komen van de lokale inwoners. Ook worden lokale initiatieven gestimuleerd en hebben de voorkeur.

  Hoewel sommige zaken in het stuk “scherper” moeten worden gesteld zijn wij blij met deze visie. Wij willen niet dat “cowboys” van buiten onze gemeente hier zonnevelden komen aanleggen en er met de opbrengsten vandoor gaan. Ook het feit dat de prioriteit bij zonnepanelen op daken ligt en er per geval bekeken word of het wenselijk is, zien wij als positief. Er is nog veel werk aan de winkel om als gemeente de quota van het rijk halen. Maar deze visie is wat ons betreft een veel belovend begin. Toch zal er regelmatig geëvalueerd en bij moeten worden geschaafd.

  Een ander groen thema op de agenda is de verduurzaming van zwembad Die Heygrave. De gemeente Heusden moet al haar gebouwen voor 2050 co2 neutraal maken. We beginnen bij het zwembad omdat dit het meest energie verbruikende gebouw van de gemeente is en het toe is aan een vervanging van apparatuur. Als Heusden één zijn wij voor verduurzaming, maar het moet wel goed gebeuren en niet leiden tot verspilling van publieke gelden. Het college vraagt een bedrag van 2.6 miljoen euro voor deze renovatie. Dat is natuurlijk veel geld maar omdat het op de meest effectieve manier zorgt voor de gewenste besparingen in energie en energiekosten, zijn wij hier voorstander van.

  Van de bestemmingsplannen die op de agenda stonden was die van de Von Supéstraat in Drunen degene die de meeste tijd koste. In de Von Supéstraat, waar nu de leegstaande school staat, moeten op den duur maximaal 36 woningen komen. Hieronder zijn 20 patiowoningen die via Woonveste verhuurd zullen worden. De patiowoningen zullen niet exclusief aan 55+ worden verhuurd, maar zijn voor alle leeftijden. Hier ben ik (Rob Klerks) persoonlijk erg blij mee. Als jonge starter is het moeilijk om iets in Drunen te vinden. Al snel kom je terecht bij gezinswoningen, waarvan een groot deel te duur is. Kleinere woningen voor alleenstaande jongeren en ouderen zijn hard nodig in onze gemeente. Ook is het goed dat er een gemengde bewoning komt, dat houdt de wijk levendig en vitaal.

  Wij houden u op de hoogte!