• Word Lid van Heusden één
  • Meer inspraak in de buurt

    Heusden één streeft naar meer inspraak en zeggenschap van inwoners over hun directe woonomgeving. Zij zijn dagelijks in de wijk aanwezig en zien wat er gaande is en wat er nodig is. Wij vinden dat de gemeente burgerinitiatieven actief moet stimuleren en ondersteunen. Inwoners moeten een visie op hun dorp of wijk kunnen ontwikkelen en de gemeente moet meer wijkbudgetten vrij maken om zowel fysieke als sociale projecten te kunnen opstarten