• Word Lid van Heusden één
  • Heel Heusden duurzaam en schoon

    De ambities in de Duurzaamheidsagenda vergen grote investeringen in de overgang naar een duurzame energievoorziening (zonnepanelen, windenergie, warmtenetwerk, ledverlichting), de verscheidenheid in flora en fauna (biodiversiteit), het hergebruik van kostbare grondstoffen (afvalscheiding, zwerfafval en circulaire economie) en de klimaatbestendigheid (wateroverlast en hittestress). Heusden één wil dat er de komende raadsperiode grote stappen gezet worden om deze doelen te kunnen halen.