• Word Lid van Heusden één
  • Doorgaand verkeer uit de dorpskernen

    Als de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) gerealiseerd is zullen het centrum van Vlijmen en de Eindstraat in Drunen eindelijk verlost zijn van grote stromen doorgaand autoverkeer. Heusden één vindt dat er maatregelen genomen moeten worden om ongewenste neveneffecten in andere straten te voorkomen of te verzachten. Dat geldt zowel voor de effecten die nu verwacht worden maar ook voor de onverwachte effecten die mogelijk pas na realisatie zichtbaar worden.