• Word Lid van Heusden één
 • Lijst 4 Heusden één

 • Mart van der Poel

  Nr. 1

  Wethouder

  073 513 17 89

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Ik zit in de politiek om de wereld, en in het bijzonder Heusden, voor onze (klein)kinderen beter en mooier achter te laten dan we hem van onze (voor)ouders hebben gekregen.

  Waarom bij Heusden één?
  Heusden één is een lokale, vooruitstrevende partij is die dichtbij de mensen staat en voor de belangen van de hele gemeenschap opkomt.

  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt? 
  " dat Heusden een groene, sociale en sterke gemeente blijft"

  Wat doe je in het dagelijks leven?
  In het dagelijks leven mag ik mij als wethouder dagelijks inzetten om deze mooie doelen en ambities te helpen realiseren.

  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu en afval, duurzaamheid, grondzaken, subsidiebeleid, Centrumplan Vlijmen, GOL, Poort van Heusden, Geerpark

 • Hannie van den Dungen

  Nr. 2

  Fractievoorzitter en raadslid

  06 302 646 23

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Ik zit in de politiek omdat het belangrijk is er te zijn voor onze inwoners, te zorgen voor goede leefomgeving door te zorgen voor o.a. inspraak, veiligheid, passende zorg en dat u de gemeente ervaart als dichtbij en betrokken

  Waarom bij Heusden één?
  Heusden één staat dicht bij de inwoners, vindt ieders standpunt belangrijk en is een partij waar met respect naar elkaar wordt geluisterd.

  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt?
  Mijn politieke interesse ligt al vele jaren bij sport, zorg, subsidies, cultuur en onderwijs.
  Een belangrijke doelstelling voor mij is, meer inspraak voor de inwoners.Buurt Bestuurt is voor inwoners de ideale manier om meer zeggenschap over de directe woonomgeving te krijgen.Ik wil dit gaarne stimuleren want inwoners kunnen het beste meepraten over hun buurt.

  Wat doe je in het dagelijks leven? 
  In het dagelijks leven werk ik bij het waterschap Aa en Maas op de afdeling financiën.

 • Ans Merkx

  Nr. 3

  Raadslid

  06 24 67 93 36

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Ik zet me graag in voor de samenleving dat is wat mij drijft om in de politiek te gaan.

  Waarom bij Heusden één?
  Heusden één is een no-nonsense partij, waar luisteren naar elkaar en respect voor ieders standpunten voorop staat.

  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt?
  "dat Heusden zelfstandig blijft en dat voor alle inwoners van de gemeente Heusden goed wonen, werken en recreëren is en blijft".

  Wat doe je in het dagelijks leven?
  In het dagelijks leven ben ik cateringmanager bij Eurest catering.

 • Frank de Bruijn

  Nr. 4

  Fractie ondersteuner

  06 13 19 11 00

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Omdat ik het belangrijk vind dat problemen die onze inwoners ervaren worden opgelost door de gemeente. Daaraan wil ik graag een bijdrage leveren

  Waarom zit je bij Heusden één?
  Ik heb gezien dan Heusden één de afgelopen jaren veel heeft bereikt voor de inwoners van Heusden. Dit is bereikt met respect voor alle inwoners

  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt?
  Ik streef er naar dat het wonen en leven in onze gemeente wordt verbeterd in  het bijzonder voor onze ouderen en kinderen. Mijn interesse ligt vooral op het vlak van ruimtelijke ordening, Ik wil er mede voor zorgen dat het doorgaande verkeer uit onze kernen verdwijnt waardoor het goed toeven wordt in onze dorpen.

  Wat doe je in het dagelijks leven? 
  Ik ben getrouwd met Annemieke en heb een zoon en dochter. Mijn beroep is projectleider vastgoed bij een zorginstelling voor ouderen.

 • Ancke Sikkers

  Nr. 5

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Politiek heeft altijd mijn aandacht gehad. Nu wil ik me graag in gaan zetten voor bewoners van de gemeente Heusden. 

  Waarom bij Heusden één?
  Heusden één is een partij waarin veel verschillende mensen zitten met allemaal andere achtergronden en uit vele kernen van de gemeente Heusden. Dit maakt een mooie mix van mensen die zich allemaal hard willen maken voor de belangen van de bewoners van onze mooie gemeente.

  Wat is je politieke drijfveer/speerpunt?
  Ik krijg er energie van om samen met bewoners en partners zaken aan te pakken. Ik wil graag iets betekenen voor de medemens. Ook gezien alle transities in de jeugdzorg, WMO etc. die er geweest zijn en nog in volle gang zijn. Kunnen alle bewoners de weg vinden naar de juiste hulp of zorg?

  Wat doe je in het dagelijks leven?
  Ik ben werkzaam als sociaal werker bij Welzijn Vught.

  Al jaren ben ik lid van Handbalvereniging Avanti in Drunen en daar ben ik momenteel actief als trainer / coach van de E1. De afgelopen heb ik mij actief ingezet als bestuurslid voor de carnaval in Dwergonië.

 • Thomas van Os

  Nr. 6

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Ik wil graag de verkeersproblematiek in ons mooie Heusden aanpakken. Dit hoop ik via de gemeenteraad te kunnen gaan doen.

  Waarom bij Heusden één?
  Na oriëntatie bij meerdere partijen voel ik dat Heusden één het meest betrokken is in al onze kernen.

  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt?
  Eerst de meest onveilige verkeerssituatie oplossen.Daarna het bordenbestand verbeteren en er voor waken dat er niet meer onnodig veel geld over de balk wordt gegooid. Ook onderwijs en milieu zijn voor mij speerpunten.

  Wat doe je in het dagelijks leven?
  Ik geef dagelijks autorijles waarbij ik onze gemeente een dienst kan bewijzen door ons wegennet continu te bewaken

 • Xander Buisman

  Nr. 7

  Fractieondersteuner

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Samen kunnen we het maken

  Waarom bij Heusden één?
  Een lokale partij die midden in de samenleving staat.

  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt? 
  Mijn politieke doelstelling is voor een prettige leefomgeving zorgen, waarin je goed kan wonen werken en recreëren.

  Wat doe je in het dagelijks leven?
  In het dagelijks leven ben ik filiaalhouder bij Beter Bed.

 • Frank van de Put

  Nr. 8

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Na ruim 40 jaar werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven wil ik mijn vrije tijd deels inzetten voor de mensen om mij heen, met name in de gemeente Heusden. Dit kun je het beste doen wanneer je mee mag denken over het beleid en het dagelijks bestuur. Waar kan dat beter dan in de lokale politiek? Ik wil hierbij graag als vertegenwoordiger fungeren binnen onze gemeenschap. 

  Waarom bij Heusden één?
  Na het lezen van het partijprogramma van Heusden één viel het mij op dat er zoveel ideeën en speerpunten in vermeld staan waar ik mij volledig in kon vinden. Veel aandacht voor veiligheid, wonen en een sociale leefomgeving, maar ook de natuur binnen onze gemeente. Dit alles zonder gelieerd te zijn aan een landelijke partij. Het gaat tenslotte over de lokale politiek. 

  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt? 
  Ik wil mij met name inzetten voor een fijne sociale leefomgeving met veilige verkeersituaties (fietspaden, wegen en kruispunten). Dit alles met oog voor onze natuur en het milieu.

  Wat doe je in het dagelijks leven? 
  In het dagelijkse leven geniet ik van mijn pensioen en heb daarbij inmiddels enkele nieuwe hobby’s gevonden. Onder andere het spelen van bridge maar vooral ook het houden van bijen.

 • Rob Klerks

  Nr. 9

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Ik zit in de politiek om zelf verantwoording te nemen voor onze omgeving. Ik wil niet schreeuwen vanaf de zijlijn maar zelf meedoen in het politieke spel en daarin oog hebben voor groepen die minder zichtbaar zijn. 

  Waarom bij Heusden één?
  Heusden één is een partij waar je ook als jonge nieuweling de kans krijgt om mee te praten en mee te doen. Het is een partij die staat voor een sociaal en groen Heusden, ook is het een partij die openstaat voor vernieuwingen.  

  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt?
  Mijn politieke drijfveer is om jongeren en jonge gezinnen een stem te geven binnen de gemeente. Zij vormen een belangrijk element in de toekomst van de gemeente. Ik richt mij dan ook op onderwerpen als: Onderwijs, jeugdwerk, cultuur, sport, faciliteiten en nog meer! 

  Wat doe je in het dagelijks leven? 
  Ik studeer Geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Verder werk ik ook nog in de Efteling, waar ik werkzaam ben op de afdelingen Milieu en het Efteling Contactcenter. 

   

 • Jan van Engelen

  Nr. 10

  Door politieke vereniging DDE-2002 ben ik in de dorpspolitiek gerold en in de gemeenteraad van toen nog Drunen terecht gekomen. Ik heb altijd de drive gehad voor mijn dorpsgenoten iets te betekenen. Het is mooi als je met mensen te maken krijgt die met de neus dezelfde kant op wijzen als jijzelf. Ook heb ik de kans gekregen in de gaarkeuken te mogen kijken van het college van b. en w. Dan kun je echt wat bereiken. Bij de fusie van de gemeenten Drunen, Vlijmen en Heusden is DDE-2002 opgegaan in de politieke vereniging Heusden één. Ik heb het daar van meet af aan goed naar mijn zin gehad en dat is nog zo. Ik hoop dat dit nog lang zo blijft.

 • Alexander van Weert

  Nr. 11

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Ik wil mijzelf graag inzetten voor mijn nabije omgeving, voor nu en voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

  Waarom bij Heusden één?
  Heusden één is een lokale partij die ik als betrouwbaar en “down to earth” ervaar. Zij heeft een rijke historie van besturen en is dus nog meer van daden dan van woorden. 

  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt?
  Ik vind het belangrijk dat alle groepen in onze samenleving de juiste aandacht krijgen die zij verdienen. Door de ontwikkeling van onze maatschappij dient er de komende jaren bijvoorbeeld meer aandacht te zijn voor onze ouderen.

  Wat doe je in het dagelijks leven? 
  Na ruim 20 jaar actief  te zijn geweest in het bedrijfsleven, overweeg ik nu een toekomst in het sociale domein.

 • Theo van Bokhoven

  Nr. 12

  Fractie ondersteuner

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Ik zit in de politiek om burgers te ondersteunen bij vraagstukken.

  Waarom bij Heusden één? 
  Omdat Heusden één een lokale partij is.

  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt? 
  Mijn politieke interessen lig bij de wetgeving aangaande brandweer/ politie/ apv

  Wat doe je in het dagelijks leven? 
  In het dagelijkse leven ben ik projectleider huisvesting bij de politie Oost Brabant.

 • Jeanne-Marie Cantineau

  Nr. 13

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Omdat ik me graag inzet voor onze samenleving. Voor de kwetsbare onder ons in het bijzonder. 
   
  Waarom bij Heusden één?
  Heusden-één omdat dat een partij is die midden in de samenleving staat en al jaren bestuurlijke verantwoording heeft bewezen, waardoor we het verschil kunnen maken! 
   
  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt? 
  Ik vind het belangrijk dat alle groepen in onze samenleving de aandacht krijgen die ze nodig hebben en daarvoor op onze steun kunnen rekenen. 
   
  Wat doe je in het dagelijks leven?
  Na 35 jaar in de dienstverlening gewerkt te hebben ben ik nu op zoek naar een nieuwe uitdaging.
 • Ad Buijs

  Nr. 14

  Raadslid

  06 47 76 87 44

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Ik zit in de politiek omdat ik het verschil wil kunnen maken als het om Heusden gaat!

  Waarom bij Heusden één?
  Als raadslid heb ik me de afgelopen jaren samen met onze fractie ingezet voor de gemeenschap. In deze periode heb ik Heusden één als een partij ervaren, die zich constructief en met de menselijke maat heeft ingezet voor onze gemeente. Heusden één is voor mij dan ook de enige politieke optie voor de gemeente Heusden!    

  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt? 
  Mijn persoonlijke doelstelling is om de inwoners van onze gemeente te motiveren. Iedereen kan het verschil maken als hij of zij zich ervoor inzet.

  Wat doe je in het dagelijks leven? 
  In het dagelijks leven ben ik operationeel directeur bij de  financiële dienstverlener Voldaan.   

 • Bestuursleden

 • Ruud van Hussen

  Partijvoorzitter

  Wat drijft je waarom zit je in de politiek?
  Door actief mee te denken en te doen wil ik op een positieve manier mijn bijdragen leveren, zowel binnen onze partij als daarbuiten.    

  Waarom zit je bij Heusden één?
  Heusden één is een lokale partij dat werkt directer en sneller richting resultaten! Onze partij draagt al jaren bestuurlijke verantwoording en dat blijven we doen!

  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt?
  Meer de inwoner erbij betrekken: voor u én vooral ook met u! Daarbij meer eigen verantwoordelijkheid voor de inwoner, inclusief de consequenties die daarbij horen.

  Wat doe je in het dagelijks leven? 
  In het dagelijks leven ben adviseur, trainer en begeleider. Eigen bureau: Circle Advies Training Begeleiding.

   

 • Josh Dusée

  Secretaris

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Ik ben geen politiek mens. Dat is de reden waarom ik voor een ondersteunende rol in de partij heb gekozen. Ik vind politiek wel belangrijk omdat het de enige manier is waarop je beslissingen in de gemeente kunt beïnvloeden.

  Waarom bij Heusden één?
  Heusden één is een partij die ergens voor staat en beslissingen durft te nemen die minder populair zijn maar goed zijn voor de gemeente. Ook is het geen partij die alleen maar ergens tegen is maar een partij die met redelijke alternatieven  komt.

  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt?
  Mijn drijfveer is er voor te zorgen dat Heusden een groene en duurzame gemeente wordt waar het nu goed wonen is maar ook voor mijn kinderen en kleinkinderen.

  Wat doe je in het dagelijks leven?
  Ik ben getrouwd en heb twee zoons en vijf kleinkinderen. Gepensioneerd maar actief als ZZP-er en als vrijwilliger bij een maatschappelijke organisatie.

   

 • Liesbeth Merkx

  Penningmeester/ Webmaster/ PR

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Ik ben net als Josh geen politiek mens, daarom heb ik voor een ondersteundende rol gekozen.

  Waarom bij Heusden één?
  Omdat Heusden één openstaat voor nieuwe ideeën en echt luistert naar wat er leeft en speelt binnen de gemeente Heusden. 

  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt?
  Dat Heusden een gemeente mag zijn waar het voor iedereen fijn en veilig wonen is ongeacht afkomst, geloof, of geaardheid.

  Wat doe je in het dagelijks leven?
  Ik werk bij VluchtelingWerk Zuid Nederland als administratief medewerker.Daarnaast ben ik DTP-er, designer, webbouwer bij mijn eigen bedrijf Buro Mail.