• Word Lid van Heusden één
 • Raadsleden

 • Mart van der Poel

  Wethouder

  073 513 17 89

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Ik zit in de politiek om de wereld, en in het bijzonder Heusden, voor onze (klein)kinderen beter en mooier achter te laten dan we hem van onze (voor)ouders hebben gekregen.

  Waarom bij Heusden één?
  Heusden één is een lokale, vooruitstrevende partij is die dichtbij de mensen staat en voor de belangen van de hele gemeenschap opkomt.

  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt? 
  " dat Heusden een groene, sociale en sterke gemeente blijft"

  Wat doe je in het dagelijks leven?
  In het dagelijks leven mag ik mij als wethouder dagelijks inzetten om deze mooie doelen en ambities te helpen realiseren.

  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu en afval, duurzaamheid, grondzaken, subsidiebeleid, Centrumplan Vlijmen, GOL, Poort van Heusden, Geerpark

 • Hannie van den Dungen

  Fractievoorzitter en raadslid

  06 302 646 23

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Ik zit in de politiek omdat het belangrijk is er te zijn voor onze inwoners, te zorgen voor goede leefomgeving door te zorgen voor o.a. inspraak, veiligheid, passende zorg en dat u de gemeente ervaart als dichtbij en betrokken

  Waarom bij Heusden één?
  Heusden één staat dicht bij de inwoners, vindt ieders standpunt belangrijk en is een partij waar met respect naar elkaar wordt geluisterd.

  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt?
  Mijn politieke interesse ligt al vele jaren bij sport, zorg, subsidies, cultuur en onderwijs.
  Een belangrijke doelstelling voor mij is, meer inspraak voor de inwoners.Buurt Bestuurt is voor inwoners de ideale manier om meer zeggenschap over de directe woonomgeving te krijgen.Ik wil dit gaarne stimuleren want inwoners kunnen het beste meepraten over hun buurt.

  Wat doe je in het dagelijks leven? 
  In het dagelijks leven werk ik bij het waterschap Aa en Maas op de afdeling financiën.

 • Thomas van Os

  Raadslid

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Ik wil graag de verkeersproblematiek in ons mooie Heusden aanpakken. Dit hoop ik via de gemeenteraad te kunnen gaan doen.

  Waarom bij Heusden één?
  Na oriëntatie bij meerdere partijen voel ik dat Heusden één het meest betrokken is in al onze kernen.

  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt?
  Eerst de meest onveilige verkeerssituatie oplossen.Daarna het bordenbestand verbeteren en er voor waken dat er niet meer onnodig veel geld over de balk wordt gegooid. Ook onderwijs en milieu zijn voor mij speerpunten.

  Wat doe je in het dagelijks leven?
  Ik geef dagelijks autorijles waarbij ik onze gemeente een dienst kan bewijzen door ons wegennet continu te bewaken

 • Ans Merkx

  Raadslid

  06 24 67 93 36

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Ik zet me graag in voor de samenleving dat is wat mij drijft om in de politiek te gaan.

  Waarom bij Heusden één?
  Heusden één is een no-nonsense partij, waar luisteren naar elkaar en respect voor ieders standpunten voorop staat.

  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt?
  "dat Heusden zelfstandig blijft en dat voor alle inwoners van de gemeente Heusden goed wonen, werken en recreëren is en blijft".

  Wat doe je in het dagelijks leven?
  In het dagelijks leven ben ik cateringmanager bij Eurest catering.

 • Fractie ondersteuners

 • Ancke Sikkers

  Fractie ondersteuner

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Politiek heeft altijd mijn aandacht gehad. Nu wil ik me graag in gaan zetten voor bewoners van de gemeente Heusden. 

  Waarom bij Heusden één?
  Heusden één is een partij waarin veel verschillende mensen zitten met allemaal andere achtergronden en uit vele kernen van de gemeente Heusden. Dit maakt een mooie mix van mensen die zich allemaal hard willen maken voor de belangen van de bewoners van onze mooie gemeente.

  Wat is je politieke drijfveer/speerpunt?
  Ik krijg er energie van om samen met bewoners en partners zaken aan te pakken. Ik wil graag iets betekenen voor de medemens. Ook gezien alle transities in de jeugdzorg, WMO etc. die er geweest zijn en nog in volle gang zijn. Kunnen alle bewoners de weg vinden naar de juiste hulp of zorg?

  Wat doe je in het dagelijks leven?
  Ik ben werkzaam als sociaal werker bij Welzijn Vught.

  Al jaren ben ik lid van Handbalvereniging Avanti in Drunen en daar ben ik momenteel actief als trainer / coach van de E1. De afgelopen heb ik mij actief ingezet als bestuurslid voor de carnaval in Dwergonië.

 • Rob Klerks

  Fractie ondersteuner

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Ik zit in de politiek om zelf verantwoording te nemen voor onze omgeving. Ik wil niet schreeuwen vanaf de zijlijn maar zelf meedoen in het politieke spel en daarin oog hebben voor groepen die minder zichtbaar zijn. 

  Waarom bij Heusden één?
  Heusden één is een partij waar je ook als jonge nieuweling de kans krijgt om mee te praten en mee te doen. Het is een partij die staat voor een sociaal en groen Heusden, ook is het een partij die openstaat voor vernieuwingen.  

  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt?
  Mijn politieke drijfveer is om jongeren en jonge gezinnen een stem te geven binnen de gemeente. Zij vormen een belangrijk element in de toekomst van de gemeente. Ik richt mij dan ook op onderwerpen als: Onderwijs, jeugdwerk, cultuur, sport, faciliteiten en nog meer! 

  Wat doe je in het dagelijks leven? 
  Ik studeer Geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Verder werk ik ook nog in de Efteling, waar ik werkzaam ben op de afdelingen Milieu en het Efteling Contactcenter. 

   

 • Bestuursleden

 • Josh Dusée

  Secretaris

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Ik ben geen politiek mens. Dat is de reden waarom ik voor een ondersteunende rol in de partij heb gekozen. Ik vind politiek wel belangrijk omdat het de enige manier is waarop je beslissingen in de gemeente kunt beïnvloeden.

  Waarom bij Heusden één?
  Heusden één is een partij die ergens voor staat en beslissingen durft te nemen die minder populair zijn maar goed zijn voor de gemeente. Ook is het geen partij die alleen maar ergens tegen is maar een partij die met redelijke alternatieven  komt.

  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt?
  Mijn drijfveer is er voor te zorgen dat Heusden een groene en duurzame gemeente wordt waar het nu goed wonen is maar ook voor mijn kinderen en kleinkinderen.

  Wat doe je in het dagelijks leven?
  Ik ben getrouwd en heb twee zoons en vijf kleinkinderen. Gepensioneerd maar actief als ZZP-er en als vrijwilliger bij een maatschappelijke organisatie.

   

 • Liesbeth Merkx

  Penningmeester/ Webmaster/ PR

  Wat drijft je en waarom zit je in de politiek?
  Ik ben net als Josh geen politiek mens, daarom heb ik voor een ondersteundende rol gekozen.

  Waarom bij Heusden één?
  Omdat Heusden één openstaat voor nieuwe ideeën en echt luistert naar wat er leeft en speelt binnen de gemeente Heusden. 

  Wat is je politiek drijfveer/speerpunt?
  Dat Heusden een gemeente mag zijn waar het voor iedereen fijn en veilig wonen is ongeacht afkomst, geloof, of geaardheid.

  Wat doe je in het dagelijks leven?
  Ik werk bij VluchtelingWerk Zuid Nederland als administratief medewerker.Daarnaast ben ik DTP-er, designer, webbouwer bij mijn eigen bedrijf Buro Mail.