• Word Lid van Heusden één
  • Heusden één gaat voor veilig en verantwoord carbidschieten.

    Tijdens de informatievergadering van 28 januari kwam mevrouw Van Engelen van Buurtpreventie Drunen inspreken. De raad krijgt al sinds 2015 ieder jaar een brief vanuit de Buurpreventie met dezelfde strekking. Ook het verhaal van mevrouw Van Engelen sloot daar bij aan. De boodschap was helder: carbidschieten binnen de bebouwde kom zorgt voor onveilige situaties, zowel voor hulpverleners, omwonenden als voorbijgangers. Aan de hand van het verhaal van mevrouw Van Engelen zijn wij van Heusden één op onderzoek uitgegaan. Hebben gekeken hoe de ‘adviesraad voor de veiligheid’ hierover oordeelt, hoe andere gemeentes dit aanpakken, wat de wijkagent er over zegt en welke uitslag er uit de enquête is gekomen. En daar kwam één duidelijk antwoord uit: verbied carbidschieten binnen de bebouwde kom!

    In gemeentes in het Oosten van Nederland waar carbidschieten met oud en nieuw van oudsher wel een traditie is, wordt het op centrale plaatsen buiten de bebouwde kom georganiseerd. Met het gehele dorp gezellig op een weiland in overleg en onder toezicht van de hulpverleners. De adviesraad geeft in zijn rapport over oudjaar aan dat dit veiliger is en voor minder slachtoffers zorgt. Tijdens de informatievergadering hebben wij vragen gesteld aan burgemeester Van Hees. Ook zij uitte haar zorgen aan de hand van de geluiden die zij vanuit de hulpdiensten heeft gehoord. De wijkagent zei duidelijk dat het een kwestie van tijd is vóórdat het fout gaat. Als laatste werden de zorgen van de inwoners van Heusden geuit in de gemeentelijke enquête. 40% kiest ervoor een totaal verbod te willen op carbidschieten en 20% een verbod binnen de bebouwde kom. Met het verbod op knalvuurwerk dat vanuit Den Haag word ingevoerd, zal de het aantal carbidschieters gaan toenemen.

    Naar aanleiding van al die signalen hebben wij samen met het CDA een motie ingediend om een verbod op carbidschieten binnen de openbare ruimtes in de bebouwde kom op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Zo blijft het carbidschieten mogelijk voor de liefhebbers, maar wel op een veilige en verantwoorde manier. Helaas was er geen meerderheid voor. Het meest gehoorde argument was dat er niet genoeg handhaving is. Dat er niet genoeg politie-inzet is is inderdaad een groot probleem. Maar dit is geen argument om alles maar toe te staan. Verder zouden we geen regels moeten gaan invoeren voor enkele gevallen. Met een mogelijke toename in de komende jaren en het feit dat we in dezelfde vergadering een mogelijkheid tot muilkorfplicht op privéterrein hebben toegevoegd aan de APV naar aanleiding van enkele ongevallen, zijn we akkoord gegaan.

    Wij vinden het een grote misser van de raad om geen gehoor te geven aan de duidelijk signalen vanuit zowel de hulpdiensten, buurpreventie, de Veiligheidsraad als de inwoners van onze gemeente. Wij hopen dat de leden van de Buurtpreventie hierdoor niet gedemotiveerd raken voor het goede werk wat zij doen.