• 1. Bestuur & Beheer

  Meer inspraak voor de buurt

  Buurt bestuurt
  Heusden één streeft naar meer inspraak voor de inwoners!

  “Buurt bestuurt” is voor inwoners de ideale manier om meer zeggenschap over hun directe woonomgeving te krijgen. In een aantal wijken en kleine kernen is “Buurt bestuurt” de afgelopen jaren met succes ingevoerd. Wij willen dit uitbouwen naar de gehele gemeente. De inwoners zijn dagelijks in de wijk aanwezig en zien wat er gaande is en wat er nodig is. Een inwoner die meepraat over zijn buurt en initiatieven neemt is cruciaal voor de gemeenschap en kan de basis vormen voor een meer gedragen beleid.

  Wij vinden dat de gemeente deze burgerinitiatieven actief moet stimuleren en ondersteunen. Inwoners moeten een visie op hun kern of wijk kunnen ontwikkelen. De gemeente moet daar meer wijkbudgetten voor vrij maken zodat de verschillende buurtbesturen zowel fysieke als sociale projecten kunnen opstarten.

  Regionale samenwerking
  Heusden één is een voorstander van ‘dansen op verschillende schalen’. We bedoelen daarmee dat we voordelen willen halen uit verschillende vormen van regionale samenwerking zoals in de Langstraat, de Meijerij, Hart van Brabant, Noordoost-Brabant, GOL en GGD.

  Speerpunten daarbij zijn onder andere versterking en verbetering van Baanbrekers, Van Gogh Nationaal Park en afstemming op het gebied van woningbouw en bedrijvigheid. Bij de samenwerking staat het belang van de gemeente en haar inwoners voorop. 

  Heusden blijft zelfstandig
  Vanuit Waalwijk zijn er geluiden dat zij graag een grotere gemeente willen en daarvoor zouden willen fuseren met (delen van) Loon op Zand en Heusden. Heusden is een krachtige en prachtige gemeente waar het goed wonen en verblijven is in de natuurgebieden en in de verbonden kernen. Kortom Heusden heeft alles en is compleet. Heusden één vindt dat Heusden een zelfstandige gemeente kan en moet blijven. Wij zijn vóór samenwerken maar tegen fusie. 

  Digitale bereikbaarheid
  Heusden één vindt dat de gemeente goed bereikbaar moet zijn. Bereikbaarheid gaat verder dan de openingstijden van het gemeentehuis, maar gaat in deze tijd ook over de digitale bereikbaarheid en dienstverlening en het hebben van een gebruiksvriendelijke website. Wij vinden dat de website en digitale dienstverlening verbeterd moeten worden, maar ook dat de burger digitaal beter bereikbaar moet zijn. Daarom vindt Heusden één dat erin al onze kernen glasvezel moet komen.

  Meerdere gemeentelijke loketten
  Voor bepaalde aanvragen moet je naar het gemeentehuis. Andere zaken zou je digitaal moeten kunnen afhandelen of kunnen ophalen bij een winkelier om de hoek of worden per post thuisgestuurd. 

  Handhaving drank- en horecawet
  Handhaving is nodig om ervoor te zorgen dat er een gelijk speelveld blijft. Belangrijk daarbij is dat bij álle alcoholverstrekkende partijen controle en handhaving plaatsvindt. We willen immers allemaal een verantwoorde verstrekking en consumptie van alcohol. Door platforms als Airbnb en thuisrestaurants wordt het makkelijker om in de huiselijke omgeving horeca-activiteiten te ontwikkelen. Ook voor deze nieuwe ondernemers geldt de drank- en horecawet. Wij staan achter de noodzakelijke controle die hierop uitgevoerd moet worden.

  2.Sociaal domein