• Word Lid van Heusden één
 •  

  Begroting 2018 

  Geachte voorzitter, 

  Heusden één wil het college en de ambtenaren bij dezen bedanken voor het beantwoorden van de door ons gestelde vragen. 

  Voor ons ligt de laatste begroting van deze raadsperiode. Dit is dus een goed moment om op deze periode terug te kijken. We hebben als Heusden één in coalitieverband heel wat bereikt. De transities zijn naar tevredenheid afgerond. Het nieuwe centrum van Vlijmen is gerealiseerd. Er zijn in Drunen twee nieuwe sporthalen gebouwd, en de verbouwing van De Voorste Venne is inmiddels gestart. Het provinciaal inrichtingsplan voor het GOL is vastgesteld en staat open voor inspraak. En het omgekeerd afval inzamelen is, naast de lagere kosten voor de inwoners van onze gemeente, een grote stap om tot een duurzamere gemeente te komen. 

  Op basis van de gepresenteerde begroting 2018 lijkt de positieve trend zich door te zetten. Met een verwacht positief resultaat van      €130.000,- blijft de algemene reserve ook in 2018 en verder ruim boven de, door ons als raad gestelde grens, van EUR 10.000.000,-. Ten opzichte van de voorjaarsnota is het resultaat met € 1.250.000,- verbeterd. Kanttekening bij deze positieve ontwikkelingen is dat het grootste deel van het verschil uit de boekhoudkundige wijzigingen omtrent de jaarlijks terugkerende tekorten bij Baanbrekers komt. 

  Als gemeente zijn we steeds beter in staat om de vervolgstap te zetten in de democratische evolutie. De diverse initiatieven, in het kader van schaalverdieping, als cultuur op koers, de burger begroting Hedikhuizen en de duurzaamheidsagenda krijgen steeds meer tractie. We zijn erg blij dat we als Heusden één partijbreed in deze initiatieven hebben mogen participeren. We willen het college en de betrokken ambtenaren wel meegeven om de focus te houden op het verdiepen en afronden van bestaande initiatieven! Stel meer budget beschikbaar en wees zorgvuldig met nieuwe ideeën. 

  De gemeenteraad van Waalwijk heeft de afgelopen weken weer veel stof doen opwaaien. Het standpunt van Heusden één omtrent het opgeven van de zelfstandigheid van onze gemeente is nog altijd even duidelijk. We werken graag samen met andere gemeenten als vastgelegd in de visie ‘Dansen op diverse schalen’. Heusden blijft echter wel een zelfstandige gemeente! 

  We zijn goed op weg wat betreft de afronding van diverse majeure projecten. Het nieuwe centrum van Vlijmen is een feit! Wat het Geerpark betreft zijn we aan het werken naar de laatste fase. 

  De eerste fase van de Grassen en Dilleburg zijn afgerond. De plannen omtrent de poort van Heusden, of beter gezegd landgoed Steenenburg, worden steeds concreter.

  Met het goedkeuren van de bestemmingsplannen voor de Victoria en de Gorsen is er voor de betrokken kleinere kernen ruimte om de komende 10 jaar verder te groeien. We willen het huidige, en zeker het volgende college mee geven dat er ook voor de grotere kernen nieuwe initiatieven moeten worden ontwikkeld. Met namen het verder te realiseren GOL biedt nieuwe kansen met betrekking tot de ruimtelijke inrichting van onze gemeente. Hierin moet met name de sociale woningbouw en duurzame woningen een prominente ruimte krijgen. 

  De straten, wegen en bermen van onze gemeente zijn niet in de staat die onze inwoners verdienen. We hebben als raad ruim 2 jaar geleden, met namen door de noodzakelijke bezuinigingen, diverse beleidsplannen vastgesteld met als randvoorwaarden ‘heel en veilig’ . We zijn als Heusden één van mening dat, gezien de sterk verbeterde financiële situatie, “er meer budget moet worden vrij gemaakt om de staat van de bermen en wegen te verbeteren. We hebben hiervoor een motie opgesteld. 

  We hebben de impact van de tekorten van Baanbrekers op onze financiële bewegingsruimte met de reserves van het sociaal domein kunnen pareren. Dit is naar onze mening op dit moment een adequate oplossing. We moeten ons echter wel realiseren dat we de bezuinigingen die we na de transities en met behoud van kwaliteit hebben kunnen realiseren op deze manier moeten inzetten. Dit geld kunnen we maar een keer uitgeven. Er zal dus echt structureel iets moeten veranderen bij Baanbrekers. Heusden één zal dan ook kritisch zijn op het nieuwe bedrijfsplan wat op korte termijn zal worden gepresenteerd. Hierin is het belangrijk hoe de kostenverdeling tussen de betrokken gemeenten wordt vormgegeven. 

  Heusden één kan de voorgelegde begroting 2018 steunen.