• Word Lid van Heusden één
 • Tegemoetkoming kosten Avondvierdaagse in de diverse kernen.

  Donderdag 14 maart j.l. hebben Hannie van den Dungen en Ancke Sikkers tijdens de informatieavond Samenleving vragen gesteld omtrent de Avondvierdaagse.

  Heusden één heeft vorig jaar november aandacht gevraagd voor de Avondvierdaagse in onze kernen. Deze prachtige maatschappelijke activiteiten in het kader van het beleidsveld Jeugd en Jongeren, vallen helaas buiten de gemeentelijke subsidies. Dit omdat zij geen leden hebben. Zij maken wel kosten en moeten voldoen aan de steeds toenemende strenge regels. Dit is de reden dat Heusden één hier vragen over gesteld heeft.

   

  Wethouder Peter van Steen gaf in november aan in het eerste kwartaal van 2019 met een voorstel te komen. Hierbij ook kijkend naar andere organisaties die buiten de boot van de gemeentelijke subsidies vallen. De wethouder heeft inmiddels gesprekken gevoerd met deze organisaties.

   

  Tijdens de informatievergadering van 14 maart j.l. hebben Hannie en Ancke naar de stand van zaken gevraagd aan de wethouder. Deze gaf aan druk bezig te zijn met het voorstel en hij hoopt z.s.m. met een voorstel te komen. Heusden één heeft met klem gevraagd dit tijdig te realiseren omdat de avondvierdaagse in juni worden georganiseerd.

   

  Wij houden u op de hoogte!