• 8. Onderwijs

  Gezonde scholen en goed onderwijs 

  Ontwikkeling jeugd
  Onderwijs is één van de pijlers van onze maatschappij. Heusden één pleit voor meer aandacht voor de gewone positieve ontwikkeling van de jeugd en daarmee voor, meer aandacht voor de algemene voorzieningen zoals jeugdwelzijnswerk, buurtvoorzieningen, kinderopvang en speelvoorzieningen. Vooral gericht op speelvoorzieningen bij scholen.

  Huisvesting
  Heusden één staat voor kwalitatief goede en gezonde onderwijshuisvesting. Zoals in het integraal huisvestingsplan duidelijk wordt hebben we daar in onze gemeente een flinke inhaalslag te maken. Het gaat daarbij niet alleen om nieuwbouw (Dromenvanger/Leilinde in Oudheusden en de Bussel in Vlijmen) maar ook om grondige renovatie van andere verouderde schoolgebouwen.

  Wij vinden een basisschool een voorziening die minimaal in middelgrote kernen (> 1.000 inwoners) te allen tijde behouden dient te blijven.

  Schoolzwemmen terug
  Er zijn steeds meer kinderen die niet meer op zwemles gaan omdat het voor de ouders niet meer te betalen is. Nederland is een waterrijk land en je ziet 's zomers steeds meer verdrinkingen. Wij willen het schoolzwemmen terugbrengen! Dit is in de eerste plaats voor kinderen om een diploma te halen, ook kunnen kinderen die wel een diploma hebben hun vaardigheden bijhouden.

  Omgevingseducatie
  Onderwijs moet op meer plaatsen dan alleen in het klaslokaal plaatsvinden. Het is voor leerlingen belangrijk om hun omgeving te leren kennen. Heusden is een gemeente met een rijke geschiedenis, cultuur, economie en natuur. Hier kan een leerling veel van leren. Denk hierbij aan tochten met een gids door de Drunense Duinen, een rondleiding bij een bedrijf of het bezoeken van een monument of herinneringsplek. Allemaal plaatsen die bijdragen aan kennis van geschiedenis, cultuur, economie en natuur in de buurt. Wij willen dit actief stimuleren en scholen en andere partijen bij elkaar brengen. 

   

  9. Bouwen en wonen