• 6. Openbare orde en Veiligheid

  Veilig wonen en ondernemen in Heusden 

  Buurtpreventie
  Naast de politie en brandweer steunt Heusden één burgerinitiatieven zoals Amber Alert, buurtpreventie en andere die de leefbaarheid en veiligheid ten goede komen. Deze initiatieven zijn minstens zo belangrijk voor het leefbaar en veilig houden van onze gemeente als de professionele hulpdiensten.
  Heusden één wil dat de gemeente deze initiatieven actief stimuleert. 

  Verlichting en veiligheid
  Om drugscriminaliteit aan te pakken moet het ook zo moeilijk mogelijk gemaakt worden om plaatsen te vinden om te dealen. Naast de aanpak van Burgemeester en politie moeten ook plekken minder interessant gemaakt worden. Zo moeten er meer controles in parken plaatsvinden door buurtpreventie en politie. Ook moeten Woonveste en huiseigenaren gestimuleerd worden om donkere steegjes en hoeken te verlichten met verlichting (met bewegingssensoren).

  Boa’s
  Naast onze steun aan burgerinitiatieven, willen wij ook het werk van BOA’s meer onder de aandacht brengen. Ook zij werken hard mee aan de veiligheid van onze gemeente.

  Responstijd Ambulancedienst
  Met de plaatsing van een ambulancedienst bij de brandweerpost in Vlijmen is er een snelle responstijd gerealiseerd. Ook voor de politie moet de gemeente zorg dragen dat we een snelle responsetijd blijven houden.

  AED’s & EHBO
  Op de website van de gemeente staat een lijst met locaties waar zich AED’s bevinden, maar deze is niet overzichtelijk (alfabetisch). Wij pleiten voor een kaartje of, beter nog, een app waarop je direct kunt zien waar de dichtstbijzijnde AED zich bevindt. Verder zouden zoveel mogelijk AED’s algemeen toegankelijk moeten zijn. Immers elke seconde telt. De beschikbaarheid van AED’s is één ding. Vervolgens moet je ook weten wat er mee te doen. EHBO-cursussen moeten zoveel mogelijk in alle kernen worden gegeven.

   

  7. Cultuur en Sport