Ontmoet Jan

Beste kiezer,

Hopelijk gaat u op 14, 15 óf 16 maart aanstaande naar een van de stembureaus om van uw democratisch recht gebruik te maken uw stem uit te brengen op een van de kandidaten, het liefst van Heusden één, voor een nieuwe gemeenteraad.

Onze partij heeft een aantal interessante speerpunten voor de verkiezingen van 2022 opgesteld. Ik heb er een selectie uit gemaakt waarvoor ik me hard wil maken:

  1. Pak de woningnood aan! Benut álle mogelijkheden die Drunen heeft zoals het ombouwen van de aanbouw van het gemeentehuis, de brandweerkazerne en leegstaande winkels en kantoren.
  2. Geef álle inwoners échte invloed op de besluitvorming. Bij álle belangrijke beslissingen. De gemeente is er ván en vóór de inwoners!
  3. Begin bij dienstbaar zijn naar de inwoners toe. Daar is de gemeentelijke overheid voor bedoeld!
  4. Er moet veel meer geld én aandacht komen voor de (sociale) zorgplicht van de gemeente. Stimuleer hierbij en ondersteun actief kleine zorg- en buurtinitiatieven.
  5. Verduurzamen van woningen en gebouwen moet sneller én slimmer! Het is zo 2030…..
  6. Investeer de komende jaren méér in de openbare ruimte. Er is jarenlang te veel bezuinigd op het onderhoud van wegen, fietspaden, trottoirs en het openbaar groen. De gemeente Heusden moet wat dit betreft weer een visitekaartje worden.
  7. Bevorder de betrokkenheid van Stichting De Schroef bij alle activiteiten op het gebied van sport en bewegen!
  8. Ondersteun de vrijwilligers op alle mogelijke manieren. Zij zijn van onschatbare waarde!

Stem nu op Jan van Engelen. Hij is te vinden op lijst 5 en ‘bungelt’ onderin op nummer 16. Bijna ‘lest maar simply the best’.

Heusden één hoort graag van jou!
Heb je opmerkingen of suggesties? Wil je in gesprek met een van ons? Wil je actief bijdragen aan een mooie gemeente Heusden? Of wil je meer informatie over onze partij?

Neem contact met ons op!