• Word Lid van Heusden één
 •  AGENDA BESTUUR EN BEHEER

  1. Opening

  2. Vaststelling van de agenda

  3. Spreekrecht

  Volgens het Reglement van Orde (incl. Appendix) kunt u inspreken over de agendapunten 5 t/m 12.

  U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van

  het onderwerp.

   4. Besluitenlijst van dinsdag 29 november 2016

  5. Voorstel rekenkameronderzoeken 2017

  Toelichting door de heer van Santvliet, voorzitter Rekenkamer

   6. Jaarwisseling 2016-2017

  Mondelinge toelichting door burgemeester Hamming

   7. Stappenplan Inkoop 2017-2018

  Bijlagen: 1. Memo; 2. Stappenplan Inkoop 2017-2018

   8. Inhuurtarieven personeel

  Bijlage: memo

   9. Raadsvoorstel 7

   Verordening elektronische kennisgeving Heusden 2017

  10. Raadsvoorstel 8

   Verzoek Stichting Woonservice Meander tot gemeentelijke achtervang

  11. Raadsvoorstel 10

   Jaarplan en begroting 2017 Regio Noordoost Brabant en AgriFood Capital Monitor 2016

  12. Toelichting op regionale opgaven Noordoost Brabant, Hart van Brabant en De Langstraat door

  portefeuillehouders

  Bijlage: Memo stand van zaken regionale opgaven januari 2017

   13. Rondvraag

  14. Sluiting

  Heusden,

  Namens de agendacommissie,

  Mw. drs. F.E.H.M. Backerra

  Oproeping voor de  openbare informatievergadering Bestuur en Beheer van de raad van de gemeente

  Heusden te houden op  24 januari 2017 om 19.30 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis Vlijmen.

  Voorzitter: Mevr. ir. D.F.M.J. Rijnders-Huisman