• Word Lid van Heusden één
 •  AGENDA RUIMTE

  1. Opening

  2. Vaststelling van de agenda

  3. Spreekrecht

  Volgens het Reglement van Orde (incl. Appendix) kunt u inspreken over agendapunt 8.

  U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van

  het onderwerp.

   4. Besluitenlijst van woensdag 30 november 2016

  5. Ontwerpbestemmingsplan ‘Metal Valley Herziening 2016’

  Memo

  Ter inzage: ontwerpbestemmingsplan

   6. Ontwerpbestemmingsplan ‘Hoefstraat 4, Herpt’

  Memo

  Ter inzage: ontwerpbestemmingsplan

   7. Ontwerpbestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied, Margrietweg 19 Drunen’

  Memo

  Ter inzage: ontwerpbestemmingsplan

   8. Toelichting op regionale opgaven Noordoost Brabant, Hart van Brabant en De Langstraat door

  portefeuillehouders

  Bijlage: Memo stand van zaken regionale opgaven januari 2017

   9. Rondvraag

  10. Sluiting

  Heusden,

  Namens de agendacommissie,

  Mw. drs. F.E.H.M. Backerra

  Oproeping voor de  openbare informatievergadering Ruimte van de raad van de gemeente Heusden te

  houden op  25 januari 2017 om 19.30 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis Vlijmen.

  Voorzitter: Dhr. R.P.J. Broos