• Word Lid van Heusden één
 • Ruggengraat Beleidsprogramma Heusden één 2014 – 2018

  Heusden, december 2013 

  Voor u ligt het beleidsdocument van Heusden één voor de periode 2014-2018. 

  De titel van dit beleidsdocument is: “Ruggengraat Heusden één” omdat dit document niet alleen dient als ruggensteun voor de raadsleden die zijn gekozen door de kiezers van Heusden één, maar het tevens een hulpmiddel is voor het voeren van politieke discussies binnen en buiten onze partij. 

  Immers dit voorgestane beleid van de partij is opgesteld door de Partijraad en vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van Heusden ÉÉN en verkrijgt daardoor haar legitimiteit. 

  Met dit document wil Heusden één duidelijk maken waar zij voor staat en wat onze uitgangspunten zijn voor het beleid in de volgende raadsperiode. 

  Ten slotte een woord van dank in de richting van allen die medewerking hebben verleend aan de totstandkoming van dit beleidsdocument. 

  Bestuur van Heusden één 

  Jan van Engelen, voorzitter 

  Xander Buisman, secretaris 

  Christ Grefkens, penningmeester 

  Lees meer