• de wethouder

 • Mart van der Poel

  Wethouder

  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu en afval, duurzaamheid, grondzaken, subsidiebeleid, Centrumplan Vlijmen, GOL, Poort van Heusden, Geerpark

  073 513 17 89

  Ik zit in de politiek om de wereld, en in het bijzonder Heusden, voor onze (klein)kinderen beter en mooier achter te laten dan we hem van onze (voor)ouders hebben gekregen.

  Waarom bij Heusden één?  Heusden één is een lokale, vooruitstrevende partij is die dichtbij de mensen staat en voor de belangen van de hele gemeenschap opkomt.

  Mijn politieke doelstelling: " dat Heusden een groene, sociale en sterke gemeente blijft"

  In het dagelijks leven mag ik mij als wethouder dagelijks inzetten om deze mooie doelen en ambities te helpen realiseren

 • de raadsleden

 • Hannie van den Dungen

  Fractievoorzitter en raadslid

  06 302 646 23

  Ik zit in de politiek omdat het belangrijk is er te zijn voor onze inwoners, te zorgen voor goede leefomgeving door te zorgen voor o.a. inspraak, veiligheid, passende zorg en dat u de gemeente ervaart als dichtbij en betrokken

  Waarom bij Heusden één? Heusden één staat dicht bij de inwoners, vindt ieders standpunt belangrijk en is een partij waar met respect naar elkaar wordt geluisterd.

  Mijn politieke interesse ligt al vele jaren bij sport, zorg, subsidies, cultuur en onderwijs. Een belangrijke doelstelling is voor mij de realisatie van het centrumplan Vlijmen.

  In het dagelijks leven werk ik bij het waterschap Aa en Maas op de afdeling financiën.

 • Ans Merkx

  Raadslid

  Samenleving

  06 24 67 93 36

  Ik zet me graag in voor de samenleving dat is wat mij drijft om in de politiek te gaan.

  Waarom bij Heusden één? Heusden één is een no-nonsense partij, waar luisteren naar elkaar en respect voor ieders standpunten voorop staat.

  Mijn specifieke doelstelling: "dat Heusden zelfstandig blijft en dat voor alle inwoners van de gemeente Heusden goed wonen, werken en recreëren is en blijft".

  In het dagelijks leven ben ik cateringmanager bij Compass-group

   

 • Ad Buijs

  Raadslid

  Financiën en Ruimte

  06 47 76 87 44

  Ik zit in de politiek omdat ik het verschil wil kunnen maken als het om Heusden gaat!

  Waarom bij Heusden één? Heusden één is een lokale partij die leeft binnen de gemeenten. We dragen al jaren bestuurlijke verantwoordelijkheid waardoor we het verschil kunnen maken!

  Mijn persoonlijke doelstelling is om de inwoners van onze gemeente te motiveren. Iedereen kan het verschil maken als hij of zij zich ervoor inzet.

  In het dagelijks leven ben ik operationeel directeur bij de  financiële dienstverlener Voldaan.     

 • Fractie ondersteuners

 • Frank de Bruijn

  Fractie ondersteuner

  Ruimte

  Ik zit in de politiek omdat ik het belangrijk vind dat je niet alleen van de zijlijn commentaar heb maar dat je ook daadwerkelijk invloed uitoefent op de besluitvorming en de stem van onze inwoners laat horen.

  Waarom zit je bij Heusden één? Ik heb mij aangesloten bij Heusden één aangezien ik vind dat Heusden één de afgelopen jaren veel heeft bereikt voor de inwoners van Heusden.

  Mijn doelstelling is om de ruimtelijke projecten kritisch te volgen en te verbeteren. Mijn interesse ligt vooral op het vlak van verbeteren van het woon- en het leefklimaat voor onze inwoners.

  In het dagelijks leven ben ik projectontwikkelaar.

   

 • Xander Buisman

  Fractieondersteuner

  Bestuur en Beheer

  Wat drijft je , waarom zit je in de politiek? Samen kunnen we het maken

  Waarom bij Heusden één? Een lokale partij die midden in de samenleving staat.

  Mijn politieke doelstelling is voor een prettige leefomgeving zorgen, waarin je goed kan wonen werken en recreëren.

  In het dagelijks leven ben ik filiaalhouder bij Beter Bed.

 • Theo van Bokhoven

  Fractie ondersteuner

  Bestuur en beheer

  Ik zit in de politiek om burgers te ondersteunen bij vraagstukken.

  Waarom bij Heusden één? Omdat Heusden één een lokale partij is.

  Mijn politieke interessen lig bij de wetgeving aangaande brandweer/ politie/ apv

  In het dagelijkse leven ben ik projectleider huisvesting bij de politie Oost Brabant

 • Bestuursleden

 • Ruud van Hussen

  Partijvoorzitter

  Wat drijft je waarom zit je in de politiek?  Door actief mee te denken en te doen wil ik op een positieve manier mijn bijdragen leveren, zowel binnen onze partij als daarbuiten.    

  Waarom zit je bij Heusden één? Heusden één is een lokale partij dat werkt directer en sneller richting resultaten! Onze partij draagt al jaren bestuurlijke verantwoording en dat blijven we doen!

  Wat zijn je specifieke doelstellingen bij de politiek ofwel waar ligt je politieke interesse? Meer de inwoner erbij betrekken: voor u én vooral ook met u! Daarbij meer eigen verantwoordelijkheid voor de inwoner, inclusief de consequenties die daarbij horen.

  In het dagelijks leven ben adviseur, trainer en begeleider. Eigen bureau: Circle Advies Training Begeleiding.